Nhất Trí hiện đang sử dụng 300 nhân sự trên tất cả 6 phòng ban.

Đội ngũ chuyên nghiệp, gắn kết này luôn thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp các dịch vụ & sản phẩm tốt nhất cho khách hàng.   Nhóm kỹ thuật nhất quán bao gồm   Nhân viên hoạt động có trình độ cao trong ngành quản lý các hoạt động chế biến / sản xuất và quản lý dự án trong nhóm Phòng thí nghiệm và hỗ trợ tiếp thị. Quản lý và hỗ trợ doanh nghiệp.